Bài đăng

Khi những kẻ trộm dùng dao đâm Mình Thánh, họ không ngờ chuyện này xảy ra

Đức Thánh Cha Phanxico trên Twitter từ 03-08 tháng Hai, 2018