Bài đăng

Đức Thánh Cha tặng kem cho hàng ngàn người nghèo

Đức Thánh Cha nói với các tay đua mô-tô: Hãy làm lan tỏa các giá trị của thể thao và trở thành nhà vô địch của cuộc sống