Bài đăng

Tòa Thánh tại Liên Hợp quốc: Vũ khí mọi kích cỡ và hình dạng phải nằm trong sự quan tâm liên tục của chúng ta

Đức Thánh Cha: Giáo lý vẫn chưa đủ để biết Chúa Giê-su, chúng ta cần phải cầu nguyện