Bài đăng

TIẾP KIẾN CHUNG: Điều Răn thứ Sáu: ‘Chớ làm sự dâm dục’ (TOÀN VĂN)

Đức Thánh Cha Phanxico trên Twitter từ 14-24/10, 2018