Bài đăng

Vatican tạo ứng dụng (app) giúp chuẩn bị những bài giảng

Huấn từ Kinh Truyền Tin: Lễ Trọng Mẹ Thiên Chúa và Ngày Thế giới Hòa bình