Bài đăng

Cha Tom Uzhunnalil bị bắt cóc đã được giải cứu, đang trên đường về Roma

Đức Thánh Cha dâng Lễ ở Colombia, tôn hai vị tử đạo lên bậc chân phước: toàn văn

Các trẻ em bị nhiễm HIV được ôm Đức thánh Cha tại Villavicencio