Bài đăng

Huấn từ Kinh Truyền Tin: Tiếng gọi của Chúa Giê-su với Phê-rô và mẻ lưới kỳ diệu

Đức Thánh Cha nói về thời tiết mưa ở Abu Dhabi: Chúng ta có thể xem đó như một dấu chỉ của ơn lành