Bài đăng

Bài giảng của Đức Thánh Cha Phanxico trong lễ Phong hiển thánh Chân phước Teresa

Giáo huấn Kinh Truyền tin của Đức Thánh Cha tại Lễ Phong thánh Mẹ Teresa

Nhờ Đức Phanxico, bữa trưa Pizza cho 1500 người nghèo, người thiếu thốn sau Lễ Phong thánh Mẹ Teresa

Vị thánh cư xử với Tổng thống Reagan “như một cậu học trò”