Bài đăng

TIẾP KIẾN CHUNG: Đức Thánh Cha Phanxico nói: Niềm Hy vọng của người Ki-tô hữu là “Sự Chờ Đợi Phục Sinh.”

Tòa Thánh ủng hộ những nguyên tắc của WHO về hiến máu