Bài đăng

Cuộc thăm dò của AP cho thấy hầu hết lính tuyển dụng của ISIS đều không biết gì về Hồi giáo

TRIỀU YẾT CHUNG: Hóa bánh và cá ra nhiều