Bài đăng

Đức Thánh Cha Phanxico nhận phiên bản con tàu của ông Nô-ê bằng sô-cô-la

TIẾP KIẾN CHUNG: Nhẫn nhịn chịu đựng những sai quấy

Bài giảng Lễ sáng của Đức Thánh Cha: Sự thờ ơ không biết tận hưởng những cái đẹp của Thiên Chúa