Bài đăng

Những gì Đức Phanxico nghĩ về Đức Gioan Phaolo II: sách phỏng vấn mới về “Đức Gioan Phaolo Cả”

Đức Thánh Cha Phanxico trên Twitter từ 6-10/2/2020