Bài đăng

PHỎNG VẤN: Đức Giám mục: Dù rằng thức dậy sớm là rất khó nhưng các lễ sinh gặp gỡ Đức Ki-tô và làm cho phụng vụ trở nên đẹp

CRS đang thay đổi cuộc sống của các trẻ em khuyết tật ở Việt nam như thế nào