Bài đăng

Xe giáo hoàng ở Bangkok là một chiếc Nissan bán tải khiêm nhường

Lễ các Linh hồn: Đức Thánh Cha Phanxico dâng Lễ trong Hang Toại đạo Priscilla

Tòa Thánh kêu gọi nỗ lực chung để chống lại nạn đói toàn cầu