Bài đăng

Quý vị có nhớ vị linh mục đã làm Đức Thánh Cha Phanxico khóc ở Albania? Ngài là người duy nhất không phải giám mục trong danh sách các tân hồng y

TRIỀU YẾT CHUNG: Hành động của Lòng thương xót