Bài đăng

Miến điện và Bangladesh: Đức Thánh Cha sẽ gặp gỡ người Rohingyas

Sứ điệp Ngày Hòa bình Thế giới của Đức Thánh Cha, kêu gọi LHQ hành động