Bài đăng

Đức Thánh Cha gửi 100.000 Euros để cứu trợ các nạn nhân lũ lụt Iran

Tôi sẽ không bao giờ mệt mỏi lặp đi lặp lại: ‘Hòa bình là điều có thể’, Đức Thánh Cha nhấn mạnh tại buổi Tĩnh tâm Nam Sudan ở Vatican