Bài đăng

Phục sinh 2017: Có một chút của Hà lan trong Quảng trường Thánh Phê-rô

Chặng đàng Thánh giá tại Colosseum với Đức Thánh Cha: ‘Hổ thẹn vì tội của chúng ta, nhưng hy vọng trong lòng thương xót của Thiên Chúa’

Bài giảng thứ Năm Tuần Thánh của Đức Thánh Cha Phanxico tại nhà tù Paliano