Bài đăng

Toàn văn Tiếp Kiến chung của Đức Thánh Cha: Ngày Trái đất lần thứ 50 này chúng ta phải canh tân sự tôn trọng thánh thiêng đối với Trái đất

Đức Thánh Cha và Tổng thống Pháp thảo luận về phản ứng với Coronavirus