Bài đăng

Tại sao nhà nước cần Giáo hội: Phỏng vấn triết gia tháp tùng Tổng thống Pháp đến Roma

Toàn văn họp báo trên máy bay của Đức Thánh Cha từ Geneva trở về