Bài đăng

Giảng huấn Kinh Truyền tin: Tính khiêm hạ và Quảng đại cho đi

Đức Thánh Cha lên kế hoạch đi thăm những khu vực bị động đất ‘càng sớm càng tốt’; tổng số người chết đã xấp xỉ 300

“Một hành động khủng bố”: Một thanh niên mang ảnh của lá cờ ISIS tấn công linh mục bằng rìu trong Thánh lễ