Bài đăng

Đức Thánh Cha Phanxico tặng $500.000 để hỗ trợ người di cư ở Mexico

‘Christus Vivit’ — Văn kiện Hậu Thượng Hội đồng của Đức Thánh Cha Phanxico về Giới trẻ, phát hành ngày 2 tháng Tư, kỷ niệm ngày qua đời của Đức Giáo hoàng Gioan Phaolo II (Toàn văn) - Bài 1: (1-4)