Bài đăng

Chương trình chuyến viếng thăm Ai-cập của Đức Thánh Cha

TIẾP KIẾN CHUNG: Trả lời về niềm Hy vọng của chúng ta

Diễn từ của Đức Thánh Cha tại Hội nghị Vatican Kỷ niệm 50 năm Thông điệp “Populorum Progressio” (Phát triển các dân tộc)