Bài đăng

Ba lan mở cửa Đền thờ Công giáo khổng lồ - sau 224 năm chờ đợi

Các Giám mục Canada ủng hộ các Phái đoàn COP22

Đức Thánh Cha kêu gọi Hành động trước tình trạng Biến đổi Khí hậu, thoát ra khỏi những áp lực Chính trị và Kinh tế