Bài đăng

Hackathon tại Vatican: “Giáo hội luôn đi theo con đường đổi mới”

Đức Hồng y Kasper: người tín hữu hiểu tông huấn Amoris laetitia, hãy dừng những cáo buộc dị giáo