Bài đăng

Những nữ tu Siervas nói, “Chẳng có lý do gì gọi là xì-căng-đan khi bạn nhìn thấy một nữ tu chơi trống hoặc guitar điện.”

Đức Thánh Cha giảng Lễ: ‘Người mục tử phải thể hiện lòng nhân từ và sự gần gũi của Chúa Giê-su’

Một người vô thần trở thành nhà thần bí: câu chuyện đáng kinh ngạc của Itala Mela

Bài giảng của Đức Thánh Cha Lễ Thánh Phao-lô Tông đồ Trở lại (Toàn văn)

4 vị thánh trở lại Ki-tô giáo

Huấn từ Kinh Truyền Tin: Tin mừng hôm nay trình bày Chúa Giê-su ‘như một Đấng có thẩm quyền cả trong lời giảng dạy và hành động’

Sứ điệp Ngày Thế giới Truyền thông của Đức Thánh Cha Phanxico

Peter Sagan tặng Đức Thánh Cha một xe đạp

Đại hội Gia đình Công giáo Thế giới 2018: Các bài giáo lý quốc tế trên mạng cho gia đình

Bài giảng của Đức Thánh Cha trong Thánh Lễ ở Huanchaco, Peru (Toàn văn)