Bài đăng

‘Ngày nay chúng ta cũng cần một người Mẹ,’ Đức Thánh Cha kêu gọi hãy phó thác cho Mẹ Maria những hành trình đau khổ của tất cả những người phải di chuyển (Toàn văn)

Đức Thánh Cha Phanxico khánh thành bức điêu khắc kích thước thật về người di cư xuyên suốt lịch sử & thế giới