Bài đăng

Poster ủng hộ Đức Phanxico ở Roma, vang lên một hợp âm khác

TIẾP KIẾN CHUNG: Đức Ki-tô Phục sinh, Niềm Hy vọng của chúng ta