Bài đăng

Giáo hội Công giáo đã cứu 14.000 trẻ em khỏi tay Fidel Castro như thế nào

Đức Thánh Cha Phanxico gặp gỡ Diễn Đàn Toàn Cầu Fortune-Time

Đức Thánh Cha: “Lòng nhân từ của Thiên Chúa là ơn cứu độ của chúng ta”