HUẤN TỪ KINH TRUYỀN TIN: Lễ hai Thánh Tông đồ Phê-rô và Phao-lô

HUẤN TỪ KINH TRUYỀN TIN: Lễ hai Thánh Tông đồ Phê-rô và Phao-lô

Cả hai vị đều cho thấy ‘Thiên Chúa luôn luôn ở cạnh chúng ta; Người đồng hành với chúng ta; Người không bao giờ bỏ rơi chúng ta’
29 tháng Sáu, 2017
HUẤN TỪ KINH TRUYỀN TIN: Lễ hai Thánh Tông đồ Phê-rô và Phao-lô
PHOTO.VA - OSSERVATORE ROMANO
Dưới đây là bản dịch (tiếng Anh) huấn từ Kinh Truyền tin của Đức Thánh Cha Phanxico trước và sau Kinh Truyền tin với các tín hữu tập trung trong Quảng trường Thánh Phê-rô:
* * *
Trước Kinh Truyền tin
Anh chị em thân mến, xin chào anh chị em!
Các Giáo phụ thích so sánh hai Thánh Tông đồ Phê-rô và Phao-lô với hai cột trụ, trên đó cấu trúc hữu hình của Giáo hội đặt nền móng. Cả hai đều đóng dấu bằng máu của mình làm chứng nhân cho Đức Ki-tô, bằng việc rao giảng và phục vụ cộng đoàn Ki-tô hữu non trẻ của các ngài. Chứng tá này được đem ra trước ánh sáng trong các Bài đọc Kinh Thánh của phụng vụ hôm nay, các Bài đọc chỉ ra những lý do qua đó đức tin của các ngài, tuyên xưng và công bố, được đội triều thiên bằng thử thách cuối cùng là sự tử đạo.
Sách Tông đồ Công vụ (x. 12:1-11) tường thuật lại việc bị bắt giam và sự giải thoát sau đó của Phê-rô. Ông đã đối mặt với sự thù ghét Tin mừng tại Giê-ru-sa-lem, tại đó ngài đã bị bỏ tù bởi vua Hê-rô-đê “định đem ông ra cho dân chúng” (c. 4). Tuy nhiên, ngài đã được giải thoát bởi phép lạ và từ đó đã có thể hoàn thành sứ vụ rao giảng tin mừng của ngài, đầu tiên tại vùng Đất Thánh và sau đó tại Roma, dành trọn sức lực của ngài để phục vụ cho cộng đoàn Ki-tô hữu.
Thánh Phao-lô cũng trải qua sự thù ghét, mà Thiên Chúa đã giải thoát ngài. Ngài được Thiên Chúa Phục sinh sai đến nhiều thành, đến với những dân ngoại, ngài gặp phải sự chống đối mạnh mẽ, một phần là từ những người đồng đạo, một phần từ những người lãnh đạo dân chúng. Viết thư gửi cho môn đệ Ti-mô-thê, ngài phản ánh về cuộc sống và hành trình sứ vụ của ngài, cùng những những lần bị bắt bớ chịu đau khổ vì Tin mừng.
Hai “sự giải thoát” này của Phê-rô và Phao-lô cho thấy một con đường chung của hai Thánh Tông đồ, các ngài được Chúa Giê-su sai đi để loan báo Tin mừng trong những môi trường khó khăn, và trong một số trường hợp thù địch. Cả hai, với những biến cố riêng và chung của hội thánh, thể hiện và kể cho chúng ta hôm nay biết rằng Thiên Chúa luôn luôn ở bên cạnh chúng ta, Người đồng hành với chúng ta; Người không bao giờ bỏ rơi chúng ta. Đặc biệt trong những thời khắc thử thách, Thiên Chúa đưa tay của Người ra cho chúng ta, Người đến cứu giúp chúng ta và giải thoát chúng ta khỏi những mối nguy và quân thù. Tuy nhiên, chúng ta phải nhắc nhở chính bản thân chúng ta rằng kẻ thù đích thực của chúng ta là tội, và Tà Thần thúc đẩy chúng ta đi vào tội. Khi chúng ta được hòa giải với Thiên Chúa, đặc biệt qua Bí tích Sám hối, đón nhận được ơn sủng tha thứ, chúng ta được giải thoát khỏi những mối ràng buộc của tội và được trút bỏ gánh nặng của những lỗi lầm của chúng ta. Từ đó chúng ta tiếp tục hành trình là những sứ giả mang tin vui và những chứng nhân Tin mừng, tỏ lộ cho thấy rằng chúng ta trước hết đã đón nhận được lòng thương xót.
Chúng ta hãy dâng lên Mẹ Maria Đồng Trinh, Nữ Vương của các Thánh Tông đồ, lời cầu nguyện của chúng ta, đặc biệt hôm nay cho Giáo hội sống tại Roma và cho thành phố này, nơi Thánh Phê-rô và Phao-lô là Thánh Bổn mạng. Nguyện xin lòng nhân lành và ơn sủng của Thiên Chúa gìn giữ tất cả mọi công dân thành Roma, để họ sống trong tình huynh đệ và hòa thuận, làm cho đức tin Ki-tô giáo tỏa sáng, mang chứng tá của lòng nhiệt thành anh dũng của hai Thánh Tông đồ Phê-rô và Phao-lô.
[Văn bản chính: tiếng Ý] [Bản dịch (tiếng Anh) của M. Forrester]

[Nguồn: zenit

[Chuyển ngữ: TRI KHOAN 30/06/2017]


Nhận xét