Đức Thánh Cha bổ nhiệm tân giám mục phụ tá giáo phận Orange, CA

Đức Thánh Cha bổ nhiệm tân giám mục phụ tá giáo phận Orange, CA

Cha Nguyễn Thành Thái đã trốn khỏi Việt nam, sống trong trại tị nạn
6 tháng Mười, 2017
Father Thanh Thai Nguyen
Cha Nguyễn Thành Thái
Đức Thánh Cha Phanxico đã bổ nhiệm Cha Nguyễn Thành Thái làm giám mục phụ tá Giáo phận Orange, California. Cha Thái là một linh mục của giáo phận Thánh Augustine nơi ngài phục vụ làm cha phó Nhà thờ Thánh Giu-se ở Jacksonville, Florida.
Cha Thái sinh ngày 7 tháng Tư, 1953 tại Nha trang, Việt nam. Năm 1979, ngài trốn khỏi Việt nam bằng thuyền cùng với gia đình và trải qua 10 tháng trong một trại tị nạn ở Philippines trước khi đến Mỹ năm 1980.
Ngài có bằng cử nhân triết của Học viện Merrimack, Bắc Andover, Massachusetts và cao học thần học của Viện Thần học Weston, Cambridge, Massachusetts. Cha Thái vào Dòng Thừa sai Đức Bà La Salette năm 1984. Ngài được thụ phong linh mục ngày 11 tháng Năm, 1991. Cha được chuyển đến giáo phận Thánh Augustine, ngày 29 tháng Sáu, 1999.
Những bổ nhiệm sau thụ phong linh mục của cha gồm: cha phó Nhà thờ Thánh Tô-ma Tông đồ, thành phố Smyrna, Georgia, 1991-1994; cha phó giáo xứ Thánh Ann, Marietta, Georgia, 1994-1996; cha phó giáo xứ Chúa Ki-tô Vua, Jacksonville, Florida, 1996-2001; cha phó giáo xứ Chúa Ki-tô Vua, Jacksonville, 2001-2014; cha phó giáo xứ Thánh Giu-se, Jacksonville, 2014-đến nay.
Giáo phận Orange, California nằm trên diện tích 782 dặm vuông (khoảng 1.258 km vuông), với dân số 3.145.515 người trong đó có 1.346.540, hay 42 phần trăm là người Công giáo.
JF

[Nguồn: zenit]

[Chuyển ngữ: TRI KHOAN 07/10/2017]


Nhận xét