Trong kinh doanh, Đức Thánh Cha nhấn mạnh rằng con người phải được đặt ở trung tâm, không phải là lợi nhuận (trong cuộc phỏng vấn đầu tiên dành cho Ấn phẩm kinh doanh)

Trong kinh doanh, Đức Thánh Cha nhấn mạnh rằng con người phải được đặt ở trung tâm, không phải là lợi nhuận
Đức Thánh Cha trong một buổi phỏng vấn, Photo: El País

Trong kinh doanh, Đức Thánh Cha nhấn mạnh rằng phải đưa con người vào trung tâm, không phải là lợi nhuận (trong cuộc phỏng vấn đầu tiên dành cho Tạp chí kinh doanh)

Trong bài phỏng vấn dài dành cho tờ ‘Il Sole 24 Ore’ phát hành toàn quốc, Đức Phanxico nói về lao động, tình trạng thất nghiệp, Châu Âu và nhiều chủ điểm khác

07 tháng Chín, 2018 11:47

Đây là lần đầu tiên Đức Thánh Cha Phanxico dành một buổi phỏng vấn cho một ấn bản kinh doanh, và trong đó ngài làm nổi bật lên phẩm giá mà lao động mang lại.

Sáng nay, trên tờ báo kinh doanh bằng tiếng Ý ‘Il Sole 24 Ore,’ Đức Thánh Cha thảo luận trong một cuộc phỏng vấn về nhiều chủ điểm với giám đốc tờ báo, ông Guido Gentili, nhiều chủ điểm về kinh tế xã hội, và nhấn mạnh: “Đang rất cần lao động và tài năng sáng tạo cho một trật tự kinh tế mới.”

Nhiều chủ đề khác nhau chẳng hạn việc làm, tình trạng thất nghiệp, người di cư, hòa bình, và Châu Âu đều được thảo luận.

“Phía sau mọi hoạt động đều là một nhân vị,” Đức Thánh Cha nói, tâm lý kinh doanh đôi khi cho rằng tiền làm ra tiền, chứ không phải là tiền được làm ra qua lao động, cần phải được hiểu lại.

“Đồng tiền, đồng tiền thật sự, được làm ra bởi lao động. Chính lao động trao tặng giá trị cho con người, không phải tiền.”

Ngài nhấn mạnh thêm rằng một nền kinh tế khỏe mạnh “không bao giờ tách rời ý nghĩa của sản phẩm được sản xuất ra khỏi hoạt động kinh tế. Nó luôn luôn là một sự thật thuộc đạo đức.”

Chuyển sang vấn đề thất nghiệp, Đức Thánh Cha than phiền rằng thực tại này “ảnh hưởng đến nhiều quốc gia Châu Âu là hậu quả của một hệ thống kinh tế không còn khả năng tạo ra việc làm, vì nó đặt một ngẫu thần vào trung tâm của nó, ngẫu thần đó được gọi là tiền.”

Phải đưa gia đình và con người vào trung tâm, không chỉ thuần túy lợi nhuận

Đức Thánh Cha nhấn mạnh rằng chúng ta phải chiến đấu để đưa gia đình và con người trở về vị trí trung tâm.

Niềm hy vọng của ngài rất rõ: “Sự phân chia và góp phần trong của cải được tạo ra, sự hòa nhập của công ty vào trong một khu vực, trách nhiệm xã hội, sự thịnh vượng chung, trả mức lương công bằng giữa nam và nữ, sự phối hợp giữa thời gian làm việc và thời gian dành cho cuộc sống, tôn trọng môi trường, chân nhận tầm quan trọng của con người trong mối liên hệ với máy móc và sự chấp nhận trả mức lương phù hợp, khả năng đổi mới là những yếu tố quan trọng giữ cho chiều kích cộng đồng của công ty luôn sống động.”

Đức Thánh Cha phân tích: “Tôi nghĩ điều quan trọng là phải cùng chung sức để xây dựng ích chung và một tính nhân văn mới trong lao động, thúc đẩy một sự lao động biết tôn trọng phẩm giá con người, không chỉ tìm chạy theo lợi nhuận hay theo nhu cầu sản xuất nhưng thúc đẩy một đời sống xứng đáng biết rằng lợi ích của con người và lợi ích của công ty cùng song hành.”

Lợi nhuận là một điều tốt miễn là “hành động và trách nhiệm, công bằng và lợi nhuận, sản xuất ra của cải và sự tái phân phối nó, hoạt động và tôn trọng môi trường, trở thành những nhân tố luôn bảo vệ đời sống của của công ty.

“Từ quan điểm này ý nghĩa của công ty mở rộng ra và làm cho chúng ta hiểu rằng việc thuần túy chạy theo lợi nhuận không còn bảo đảm cho đời sống của công ty.”

Can đảm và tài năng sáng tạo

Nhắc lại cuộc gặp gỡ được tổ chức năm 2016 với 7000 doanh nhân và các gia đình Confindustria trong Năm Thánh, trong Đại sảnh Phaolo VI của Vatican, Đức Phanxico nói: “Tôi nhớ lại nhiều khuôn mặt toát lên sự đam mê cùng những dự án, làm việc hết mình và rất tài năng.”

“Chúng ta cần sự can đảm và tài năng sáng tạo.”

Vì vậy, lao động như là trung tâm điểm của cuộc sống: “Một người nuôi sống bản thân và gia đình bằng lao động là phát triển phẩm giá của người đó; lao động tạo nên phẩm giá,” ngài nhấn mạnh.

Ngài cũng nhấn mạnh rằng các doanh nghiệp “có thể đóng góp một phần rất lớn để lao động duy trì được giá trị của nó qua cách chân nhận rằng con người là nguồn tài nguyên quan trọng nhất của mọi công ty, lao động để xây dựng ích chung, chú ý đến người nghèo.”

***[Nguồn: zenit]

[Chuyển Việt ngữ: TRI KHOAN 8/9/2018]


Nhận xét