13 nhà thờ tuyệt đẹp bạn không tin nổi và mắt mình

13 nhà thờ tuyệt đẹp bạn không tin nổi và mắt mình

13 nhà thờ tuyệt đẹp bạn không tin nổi và mắt mình

Bạn đã sẵn sàng chuyến hành hương?

1. Nhà thờ Đấng Cứu Thế trên Giá Máu ở St. Petersburg, Nga

Nhà thờ Đấng Cứu Thế trên Giá Máu ở St. Petersburg, Nga

2. Nhà thờ Chính tòa Thánh Gioan Valletta, Malta

3. Nhà thờ Thánh Chapelle ở Paris, Pháp

Gary Ullah, Flickr,

4. Vương Cung Thánh Đường Thánh Louis, St. Louis, MO

5. Nhà thờ Chính tòa Thánh Volodymyr ở Kiev, Ukraina

Jennifer Boyer, Flickr,

6. Nhà thờ chính tòa Thánh Stê-pha-nô ở Passau, Đức

7. Nhà thờ chính tòa Chính thống Chúa Ba Ngôi ở Sibiu, Romania

8. Vương Cung Thánh Đường Đức Bà ở Montreal, Canada

Matt Cabrera, Flickr,

9. Nhà thờ chính tòa Công giáo ở Sibiu, Romania

10. Nhà thờ chính tòa Thánh Isaac ở St. Petersburg, Nga

BRJ INC., Flickr,

11. Nhà thờ chính tòa Lima ở Lima, Peru

12. Nhà thờ Thánh Rose thành Lima ở Mexico City, Mexico

13. Nhà thờ chính tòa Thánh Phaolo ở St. Paul, MN

Dave, Flickr</a,

[Nguồn: churchpop]

[Chuyển ngữ: TRI KHOAN 08/12/2016]


Nhận xét