Đức Thánh Cha Phanxico tiếp Arnold Schwarzenegger tại Buổi Tiếp Kiến Chung

Đức Thánh Cha Phanxico tiếp Arnold Schwarzenegger tại Buổi Tiếp Kiến Chung

Pope Francis speaks with former governor of California, Arnold Schwarzenegger. - AP
Đức Thánh Cha Phanxico nói chuyện với cựu thống đốc tiếu bang California, Arnold Schwarzenegger. - AP
25/01/2017 14:30
(Vatican Radio) Trong số những người đến chào Đức Thánh Cha Phanxico tại Buổi Tiếp Kiến Chung hôm thứ Tư là ông Arnold Schwarzenegger, cựu thống đốc của tiểu bang California của Hoa kỳ.
Schwarzenegger đã thành lập Tổ chức “R20 - Những vùng Hành Động Khí Hậu”, một tổ chức phi chính phủ (NGO) ông thành lập năm 2010 tìm cách giúp đỡ những chính phủ tiểu quốc trên khắp thế giới phát triển và truyền đạt những dự án phát triển kinh tế giảm thiểu carbon và phục hồi khí hậu.
Nhà chính trị gốc Áo ban đầu nổi danh là một vận động viên thể hình và là một diễn viên, trước khi trở thành thống đốc tiểu bang California từ năm 2003-2011. Khi đang đương nhiệm, áp dụng những tiêu chuẩn khí thải của các loại xe nghiêm ngặt hơn so với những tiểu bang khác của Hoa kỳ, và đã bảo vệ được vai trò của những chính phủ tiểu quốc trong cuộc đấu tranh cho môi trường.
Đức Thánh Cha chào Schwarzenegger, ông cho Đức Thánh Cha xem một số công việc của tổ chức R20.

[Nguồn: radiovaticana][Chuyển ngữ: TRI KHOAN 26/01/2017]Nhận xét