Những bức ảnh hiếm của Thánh Padre Pio, một nhà thần bí khiêm nhường mang các dấu thánh của Chúa Ki-tô

Những bức ảnh hiếm của Thánh Padre Pio, một nhà thần bí khiêm nhường mang các dấu thánh của Chúa Ki-tô

24 tháng Tư, 2018
Những bức ảnh hiếm của Thánh Padre Pio, một nhà thần bí khiêm nhường mang các dấu thánh của Chúa Ki-tô
©MP | Portfolio | Leemage

Những tấm ảnh tiết lộ về vị linh mục thánh, người đã được nhận những món quà thiêng liêng đặc biệt để phục vụ dân Chúa.

Thánh Pio of Pietrelcina (thường được gọi bằng tên “Padre” Pio), là một vị linh mục khiêm nhường người Ý mà Chúa đã chọn để thực hiện những phép lạ đặc biệt trong đời sống của không biết bao nhiêu người đến với ngài để xin sự giúp đỡ thiêng liêng. Qua quyền năng của Chúa ngài đã có thể hiểu thấu được linh hồn của con người, ở hai nơi cùng một lúc, và cất lên khỏi mặt đất, và ngài được nhận những dấu thánh của Đức Ki-tô (stigmata) trên thân thể của ngài. Thánh Padre Pio đã không cầu xin điều này, nhưng trở thành một chén thánh đơn sơ mà Thiên Chúa sử dụng cho những mục đích của Người.

Dưới đây là những hình ảnh quý hiếm của nhà thần bí khiêm nhường và cho thấy một trong những vị thánh đặc biệt nhất của thế kỷ 20.

Các bạn cùng xem ảnh:

Những bức ảnh hiếm của Thánh Padre Pio, một nhà thần bí khiêm nhường mang các dấu thánh của Chúa Ki-tô
Thánh Padre Pio trẻ.
1/11
Những bức ảnh hiếm của Thánh Padre Pio, một nhà thần bí khiêm nhường mang các dấu thánh của Chúa Ki-tô
Thánh Padre Pio chuyện trò với những người lính
Fair Use
2/11
Padre Pio
Thánh Padre Pio trong Lễ Giáng sinh
Fair use | Unknown
4/11
PADRE PIO
Lễ Giáng sinh với Thánh Padre Pio.
Public Domain
5/11
PADRE PIO
Thánh Padre Pio đọc Kinh Tạ ơn trong Thánh Lễ
ASSOCIATED PRESS | FOTOLINK
6/11
PADRE PIO
Thánh Padre Pio đi giữa các tín hữu với chén thánh. 1960s.
©MP | Portfolio | Leemage
7/11
PADRE PIO
Có thể nhìn thấy rõ những dấu thánh (stigmata) trong ảnh này của Thánh Padre Pio.
© Public Domain
8/11
PADRE PIO
Thánh Padre Pio thăm bệnh nhân
9/11
PADRE PIO
Một nhóm binh sĩ với Thánh Padre Pio.
10/11
PADRE PIO
Thánh Padre Pio cùng với dấu thánh (stigmata) trong ảnh.
CPP | CIRIC
11/11
[Nguồn: aleteia]

[Chuyển Việt ngữ: TRI KHOAN 25/4/2018]


Nhận xét