Phiên họp thứ 15 của Hồng Y Đoàn kết thúc

Phiên họp thứ 15 của Hội nghị Hồng Y kết thúc

‘C9’ tiếp tục thảo luận về Cải tổ Giáo triều
8 tháng 6, 2016
cardinal council
© PHOTO.VA - OSSERVATORE ROMANO
Cha dòng Tên Federico Lombardi, giám đốc Văn phòng Báo chí Tòa thánh nhắc lại rằng Đức Thánh Cha Phanxico và Hồng y Đoàn sẽ tiếp tục thảo luận về việc cải tổ giáo triều.
Trong buổi họp báo nhanh chiều nay tại Văn phòng Báo chí Tòa thánh, phát ngôn viên Vatican thông báo cho các nhà báo về Phiên họp thứ 15 của “Hồng y Đoàn,” thường được gọi là “C9,” đã bắt đầu hôm thứ Hai và kết thúc chiều nay tại Vatican.
Cha Lombardi lưu ý nói rằng tất cả mọi thành viên Hồng Y Đoàn và Đức Thánh Cha đã tham dự mọi phiên họp, ngoại trừ mỗi Đức Thánh Cha vắng mặt hôm sáng Thứ Tư do buổi Triều Yết chung của ngài hàng tuần.
Những thảo luận chính lại một lần nữa tập trung vào việc cân nhắc thêm về các cơ quan khác nhau trong Giáo triều, chủ điểm của những phiên họp trước, trên quan điểm của tông huấn mới. Sự chú ý đặc biệt được tập trung vào Bộ Giám mục, phủ Quốc Vụ Khanh, Bộ Giáo dục Công giáo, Hội đồng Giáo hoàng về Văn hóa, Hội đồng Giáo hoàng Cổ vũ Hợp nhất Ki-tô hữu, và Hội đồng Giáo hoàng về Đối thoại Liên tôn.
Kết quả những cân nhắc của những phiên họp trước  liên quan đến nhiều Thánh bộ – Bộ Giáo lý Đức tin, Bộ Phụng tự và Kỷ luật Bí tích, Bộ Phong thánh, Bộ Tu sĩ lo về Đời sống Tận hiến và các Hiệp hội Đời sống Tông đồ – cũng như các cơ quan mới về “Bác ái, Công lý và Hòa bình” (như đã được đề cập trước, sẽ sát nhập các thẩm quyền hiện tại của Hội đồng Giáo hoàng về Công lý và Hòa Hòa bình, Hội đồng Giáo hoàng Đồng tâm, Hội đồng Giáo hoàng về Mục vụ cho Nhân viên Y tế, Hội đồng Giáo hoàng về Mục vụ cho Người Di dân và Du mục) đã được đệ trình lên Đức Thánh Cha để xem xét và bàn bạc thêm và ngài có thể cân nhắc cho phù hợp.
Những tiêu chuẩn để cân nhắc đã được đưa ra, chẳng hạn, sự đơn giản, sự hài hòa về công việc giữa các cơ quan khác nhau, và những hình thức phân quyền khả thi trong sự tương quan với các Hội nghị Giám mục.
Những cập nhật được cung cấp bởi Đức Hồng y Marx, điều phối viên của Hội đồng Kinh tế, và Đức Hồng y Pell, chủ tịch  Quốc vụ viện Kinh tế, về các vấn đề thuộc thẩm quyền của các ngài.
Trên vai trò chủ tịch Quốc vụ viện Truyền thông, Đức Ông Dario Viganò báo cáo về việc tiến hành những cải tổ về hệ thống Truyền thông Tòa Thánh, về những tái đánh giá hiện tại về tổ chức công việc và về những quy trình sản xuất, và về tiến trình hội nhập, đặc biệt liên quan đến Đài phát thanh Vatican (Vatican Radio) và Trung tâm Truyền hình Vatican (Vatican Television Centre) trong suốt năm nay. Hội đồng bày tỏ lòng tri ân và cổ vũ tiến trình tiếp tục theo con đường này.
Đức Hồng y O’Malley báo cáo về hoạt động của Ủy ban Đặc trách về Bảo vệ những nhóm Thiểu số, và giới thiệu những suy tư về Tông thư Motu Proprio (“Như Mẹ Dấu Yêu”) mới của Đức Thánh Cha, phát hành ngày 4 tháng 6.
Hội đồng Hồng y bao gồm 9 vị sau: Đức Hồng y Giuseppe Bertello, chủ tịch Ủy ban Giáo hoàng về Thành phố Vatican; Đức Hồng y Francisco Javier Errazuriz Ossa, Tổng giám mục Santiago, Chile; Đức Hồng y Oswald Gracias, Tổng giám mục Bombay; Đức Hồng y Reinhard Marx, Tổng giám mục Munich; Đức Hồng y Laurent Monsengwo Pasinya, Tổng giám mục Kinshasa, Congo; Đức Hồng y Sean Patrick O’Malley, Tổng giám mục Boston; Đức Hồng y George Pell, chủ tịch Quốc vụ viện Kinh tế; Đức Hồng y Oscar Andres Rodriguez Maradiaga, Tổng giám mục  Tegucigalpa, Honduras; và Đức Hồng y Pietro Parolin, Quốc vụ khanh Vatican.
Hai phiên họp tiếp theo của Hội nghị Hồng y sẽ diễn ra ngày 12-14 tháng 9, và 12-14 tháng 12.
[Nguồn: ZENIT]


[Chuyển ngữ: TRI KHOAN 09/06/2016]Nhận xét