Đức Thánh Cha Phanxico trên Twitter từ 1-13/10, 2018

Đức Thánh Cha Phanxico trên Twitter từ 1-13/10, 2018

Đức Thánh Cha Phanxico trên Twitter từ 1-13/10, 2018


1 tháng Mười: Sự khắc khoải thánh thiện khát khao tìm kiếm Tin mừng là sự khắc khoải duy nhất ban tặng bình an.

2 tháng Mười: Sự hiện hữu của Thiên Thần Bản Mệnh của chúng ta trong cuộc sống không chỉ là hỗ trợ chúng ta trên hành trình, nhưng để chỉ cho chúng ta biết phải đi đâu. #SantaMarta

3 tháng Mười: Chúng ta hãy xin ơn biết lắng nghe lẫn nhau, để cùng nhau phân định những gì Thiên Chúa đang đòi hỏi nơi Hội Thánh của Người. #Synod2018

4 tháng Mười: Trong thời khắc quyết định của tuổi trẻ, Thánh Phanxico Assisi đã đọc Tin mừng. Cả hôm nay cũng vậy Tin mừng cho chúng ta biết Chúa Giê-su hằng hữu, Tin mừng nói vào tâm hồn chúng ta và nó thay đổi cuộc sống của chúng ta.

5 tháng Mười: Chúng ta hãy xin Chúa Thánh Thần luôn mở rộng cánh cửa tâm hồn chúng ta để Chúa Giê-su có thể tiến vào và đem đến thông điệp cứu độ của Ngài. #SantaMarta

6 tháng Mười: Chúng ta hãy xin Chúa ban cho các ơn đối thoại và kiên nhẫn, ơn gần gũi và chào đón để yêu thương, tha thứ và không kết án.


8 tháng Mười: Mỗi người chúng ta đều mang những vết thương, và người Samari Nhân lành là chính Chúa Giê-su, Người tiến đến với chúng ta và chăm sóc chúng ta. #SantaMarta

9 tháng Mười: Hãy dành thời gian nguyện ngắm trước Thiên Chúa, và làm mọi việc có thể cho Thiên Chúa qua sự phục vụ tha nhân. Nguyện ngắm và phục vụ: đây là hành trình cuộc sống của chúng ta. #SantaMarta

10 tháng Mười: Tính mới mẻ của Tin mừng biến đổi chúng ta cả bên trong và bên ngoài: tâm hồn, linh hồn, thân xác, và cuộc sống mỗi ngày.

11 tháng Mười: Cầu nguyện không giống như cách sử dụng một cây đũa thần. Cầu nguyện đòi hỏi sự cam kết, bền chí và quả quyết. #SantaMarta

12 tháng Mười: Điều nào tệ hại hơn: tên quỷ lộ mặt đẩy bạn vào vòng tội lỗi mà bạn cảm thấy xấu hổ, hay một tên quỷ ẩn mặt rất lịch thiệp sống trong bạn và chiếm trọn vẹn con người bạn bằng tâm hồn trần tục? #SantaMarta

13 tháng Mười: Chúng ta hãy chống lại nguy cơ trở thành những người diễn viên hơn là những chứng nhân. Chúng ta được kêu gọi trở thành ký ức sống động của Thiên Chúa.[Chuyển ngữ: TRI KHOAN 14/10/2018]


Nhận xét