Chủ tịch Trung quốc tìm cách kiểm soát nhiều hơn đối với tôn giáo

Chủ tịch Trung quốc tìm cách kiểm soát nhiều hơn đối với tôn giáo

The flag of China.
Quốc kỳ Trung quốc.

Bắc kinh, Trung quốc, 25 tháng Mười, 2017 / 05:27 chiều (CNA/EWTN News). - Chủ tịch Tập Cận Bình của Trung quốc thông báo trong tuần này rằng ông ta muốn tăng cường những kiểm soát chặt chẽ của chính quyền Bắc Kinh đối với tôn giáo trong đất nước cộng sản này.
Trong bài diễn văn tuần này trong Đại hội Đảng Cộng sản Toàn quốc lần thứ 19 của Trung quốc, ông Tập nói rằng các tôn giáo không phù hợp với những lý tưởng của người Cộng sản là một sự đe dọa cho chính quyền của dân tộc, và vì thế phải được “định hướng lại theo Trung quốc.”
Tuy những chỉ trích này được đưa ra nhắm đặc biệt vào Phật giáo Tây tạng, họ đang vận động hành lang cho sự độc lập thoát khỏi Trung quốc, nhưng nó cũng có thể ám chỉ đến những mối quan hệ vốn đã khá căng giữa Vatican và Trung quốc.
Những quan hệ ngoại giao giữa Giáo hội và Trung quốc đã có nhưng bị cắt đứt năm 1951, khi đảng cộng sản lên nắm quyền ở Bắc kinh. Các đảng viên Cộng sản ở Trung quốc hoàn toàn không được đi theo bất kỳ quan điểm tôn giáo nào.
Gần đây, Đức Giáo hoàng Benedict XVI và Phanxico đã cố gắng tái thiết lập lại những quan hệ ngoại giao với đất nước này, mặc dù đó là một tiến trình rất chậm và khó khăn.
Về mặt văn bản chính quyền Trung quốc công nhận Công giáo là một trong năm tôn giáo trong đất nước, nhưng họ vẫn không công nhận nhiều nhà lãnh đạo Giáo hội được Vatican bổ nhiệm, dẫn đến nhiều nhà lãnh đạo Giáo hội Công giáo và giáo dân phải hoạt động bí mật.
Chính quyền Trung quốc thành lập Ủy ban Công giáo Yêu nước (PA), như là một hình thức thay thế cho phẩm trật giáo hội được chính quyền Trung quốc chính thức công nhận.
Đức Giáo hoàng hưu trí Benedict XVI đã gọi PA là “không phù hợp với giáo lý của Công giáo,” vì ủy ban này công nhận những giám mục được bổ nhiệm cả hợp pháp lẫn bất hợp pháp.
Vatican và chính quyền Trung quốc vẫn đang trên con đường đàm phán về việc công nhận sự bổ nhiệm các giám mục. Một kiến nghị gần đây nhất cho phép chính quyền chọn những ứng viên trong giáo hội được phép và gửi tên về Đức Giáo hoàng để duyệt chấp thuận hoặc từ chối.
Trong tháng Năm, Đức Hồng y Trung quốc Giu-se Zen nói rằng sự nguy hiểm của kiến nghị này nằm ở chỗ Đức Giáo hoàng có thể bị bắt buộc phải phê chuẩn một “giám mục không xứng đáng,” hoặc các quyết định của Tòa Thánh sẽ bị chính quyền Trung quốc bỏ qua.
Gần đây, Vatican gửi một danh sách tên các ứng viên tiềm năng đến Bắc kinh để chấp thuận hoặc từ chối trước khi bổ nhiệm lên giám mục. Vấn đề nằm ở chỗ là Bắc kinh vẫn tự mình bổ nhiệm các giám mục vào các vị trí lãnh đạo trong PA.
Đức Hồng y Zen nói rằng ngài hy vọng Giáo hội trên khắp thế giới “thêm lời cầu nguyện” cho Giáo hội Trung quốc, hiện vẫn đang tiếp tục bị bắt bớ trong quốc gia vô thần này cho dù các mối quan hệ đã bớt căng.
Theo một báo cáo đầu năm nay của tổ chức Freedom House (Ngôi nhà Tự do), một tổ chức Phi chính phủ trụ sở tại Hoa kỳ, sự bắt bớ tôn giáo cả bạo lực lẫn phi bạo lực nói chung đã tăng thêm ở Trung quốc kể từ thời chủ tịch Tập Cận Bình lên nắm quyền năm 2012.

[Nguồn: catholicnewsagency]

[Chuyển Việt ngữ: TRI KHOAN 26/10/2017]


Nhận xét