Hoạt động của Vatican tại LHQ

Hoạt động của Vatican tại LHQ

24 tháng Mười, 2017
Hoạt động của Vatican tại LHQ

Đức Thánh Cha Phanxico nói chuyện với Tổng Thư ký LHQ Ban Ki-moon (P) tại Liên Hợp quốc ở New York ngày 25 tháng Chín, 2015. AFP PHOTO/POOL/JOSHUA LOTT / AFP PHOTO / POOL / Joshua LOTT

Từ năm 1964, Tòa Thánh đã có quan sát viên thường trực.

Hôm nay là kỷ niệm chính thức ngày thành lập Liên Hợp quốc, và được gọi là Ngày LHQ. Vatican có vai trò riêng của mình trong sự cộng tác với Liên Hợp quốc, cho dù nhiều khi Giáo hội cảm thấy không tán thành với một số chính sách được đưa ra bởi tổ chức quốc tế này.
Tòa Thánh đã có quan sát viên thường trực tại LHQ từ năm 1964, và đang hoạt động với bốn phái bộ: tại New York, Geneva, Vienna, và Paris.
Ngày 24 tháng Mười đánh dấu kỷ niệm ngày Hiến chương Liên Hợp quốc có hiệu lực năm 1945, và việc thông qua tài liệu nền tảng này bởi hầu hết các bên ký kết, gồm cả năm thành viên của Hội đồng Bảo an.
Đức Thánh Cha Phanxico đã đọc diễn văn tại Đại Hội đồng LHQ ở Hoa kỳ và ban nhân viên tại Văn phòng LHQ ở Nairobi.
Câu trích đăng của ngài hôm nay viết “Chúng ta hãy cùng chung sức để thúc đẩy hòa bình giữa các dân tộc và bảo đảm sự tôn trọng nhân quyền.”
Đức Tổng Giám mục Ivan Jurkovič là Quan sát viên Thường trực của Tòa Thánh tại Liên Hợp quốc ở Geneva. Sau buổi tiếp kiến riêng với Đức Thánh Cha Phanxico tuần này ngài nói chuyện với đài phát thanh Vatican về buổi gặp gỡ của ngài với Đức Thánh Cha.
Đức Tổng Giám mục nói, “Câu nói đầu tiên của Đức Phanxico là: ‘Cha đang ở tiền tuyết của hoạt động của Giáo hội.”
Đức Tổng Giám mục Jurkovič nói rằng những quan tâm hàng đầu của Đức Thánh Cha là vấn đề về vũ trang và tất cả những gì liên quan đến di cư.
Ngài nói đến vai trò của LHQ trong thế giới hôm nay và cách hoạt động của tổ chức này như một chất xúc tác và là “một điểm tham khảo” nơi các nhà lãnh đạo trên thế giới có thể tìm một không gian và địa điểm chung để tranh luận.
Đức Tổng Giám mục Jurkovič cũng nói đến sự quan tâm nhiều hơn của Giáo hội Công giáo trong môi trường quốc tế do LHQ đưa ra và sự nhạy cảm của Đức Thánh Cha Phanxico đối với các vấn đề đang nằm ở trọng tâm trách nhiệm của LHQ.
“Tại sao? Có một chút nguyên do có từ phong cách của Đức Thánh Cha Phanxico, từ sự can dự trực tiếp của ngài vào hầu hết tất cả các vấn đề liên quan đến nỗi đau của nhân loại,” ngài nói thêm rằng các tổ chức quốc tế hiểu rõ điều này.

[Nguồn: aleteia]

[Chuyển ngữ: TRI KHOAN 26/10/2017]


Nhận xét