Đức Thánh Cha giảng Lễ: Đức tin không phải là một sự trình diễn nhưng là suy nghĩ như Đức Ki-tô

Đức Thánh Cha giảng Lễ: Đức tin không phải là một sự trình diễn nhưng là suy nghĩ như Đức Ki-tô

Đức Thánh Cha giảng Lễ: Đức tin không phải là một sự trình diễn nhưng là suy nghĩ như Đức Ki-tô

Trong Thánh Lễ sáng ngày 5 tháng Ba tại Nhà nguyện Thánh Marta, Đức Thánh Cha Phanxico nói rằng Giáo hội thúc giục chúng ta hãy hoán cải cách suy nghĩ cho phù hợp với giáo huấn của Đức Ki-tô.

05 March 2018, 13:24
Robin Gomes
Theo Đức Thánh Cha Phaxico, đức tin và tôn giáo không phải là một “cuộc trình diễn,” nhưng là một con đường hoán cải những tư tưởng phù hợp theo những con đường của Đức Ki-tô. Giảng trong Thánh Lễ sáng thứ Hai tại Nhà nguyện Thánh Marta, Đức Thánh Cha Phanxico nói rằng qua các bài đọc trong ngày, Giáo hội muốn chúng ta suy tư về sự hoán cải những tư tưởng, cách suy nghĩ, cũng như những hành động và cảm nhận của chúng phù hợp với Đức Ki-tô.

Bài đọc một kể chuyện chữa lành người phong hủi Na-a-man người Syria bởi Ngôn sứ Ê-li-sa và Tin mừng theo Thánh Lu-ca cho thấy việc Chúa Giê-su không được chấp nhận bởi dân tộc của Người là dân tộc muốn giết Người.

Hoán cải lối suy nghĩ của chúng ta

Đức Thánh Cha Phanxico nói rằng Giáo hội thúc giục chúng ta hãy hoán cải những hành động của chúng ta qua việc ăn chay, làm phúc và sám hối. Ngài nói rằng những hành động của chúng ta phải giống như Chúa Giê-su, trong tinh thần của các Mối Phúc.

Đức Thánh Cha nói rằng Giáo hội đặc biệt nói với chúng ta về việc hoán cải những cảm tính và cảm nhận của chúng ta - hoán cải bản thân biết động lòng trắc ẩn như người Samaria Tốt lành. Không chỉ là chúng ta suy nghĩ gì, nhưng cả việc chúng ta suy nghĩ như thế nào, lối suy nghĩ. Liệu suy nghĩ của chúng ta là của một người Ki-tô hữu hay như một người ngoại giáo.

Không có sự trình diễn đối với Thiên Chúa

Đức Thánh Cha cũng thúc giục người Ki-tô hữu đừng mong một sự trình diễn của Thiên Chúa như Na-a-man mong chờ nơi Ngôn sứ Ê-li-sa. Khi được yêu cầu ngâm mình tắm trong dòng sông Gio-đan 7 lần, ông ta nổi giận nói rằng những con sông ở Đa-mát còn tốt hơn, và ông ta muốn trở về quê. Đức Thánh Cha Phanxico nói rằng Na-a-man đang mong chờ một sự trình diễn, nhưng cách thức của Thiên Chúa là khác. “Người chữa lành theo cách khác.”

Phân tích về Tin mừng, Đức Thánh Cha nhấn mạnh rằng ban đầu người ta rất sửng sốt về Chúa Giê-su, con trai của Giu-se thợ mộc. Nhưng rồi lời đồn đại nhanh chóng thay đổi thái độ của họ. Sau sự thán phục và sự sửng sốt họ quay sang muốn giết Người. Họ cũng muốn một sự biểu diễn. Đức Thánh Cha nói rằng chúng ta thường chống lại bất kỳ ai sửa lỗi chúng ta. Chúng ta mong chờ một ai đó có “phép lạ” để làm điều đó.

Ơn hoán cải

Đức Thánh Cha Phanxico nói rằng người ta có thể đọc toàn bộ Kinh Tin Kính hay các tín điều của Giáo hội nhưng nếu người ta không làm với một “tinh thần Ki-tô giáo,” thì nó chẳng có ý nghĩa gì. Sau đó Đức Thánh Cha kêu gọi người Ki-tô hữu hãy cầu xin ơn sủng biết phân định và hoán cải tư tưởng.


[Nguồn: vaticannews]

[Chuyển Việt ngữ: TRI KHOAN 6/3/2018]


Nhận xét