Chương trình đến Geneva của Đức Thánh Cha ngày 21 tháng Sáu, 2018

Chương trình đến Geneva của Đức Thánh Cha ngày 21 tháng Sáu, 2018
© Vatican Media

Chương trình đến Geneva của Đức Thánh Cha ngày 21 tháng Sáu, 2018

Kỷ niệm lần thứ 70 Hội đồng Thế giới các Giáo hội (WCC)

15 tháng Năm, 2018 12:20
Ngày 15 tháng Năm, 2018, Vatican công bố và cập nhật chuyến đi một ngày của Đức Thánh Cha đến Geneva vào 21 tháng Sáu, 2018, nhân kỷ niệm lần thứ 70 Hội đồng Thế giới các Giáo hội. Chuyến đi được công bố chính thức ngày 2 tháng Ba, 2018.

Chuyến hành hương Đại kết của Đức Thánh Cha Phanxico đến Geneva ngày 21 tháng Sáu, 2018

8:30        Khởi hành từ sân bay Rome/Fiumicino đến Geneva 

10:10      Đến sân bay quốc tế Geneva 
              NGHI THỨC ĐÓN TIẾP 
              GẶP GỠ RIÊNG VỚI TỔNG THỐNG LIÊN BANG THỤY SĨ 
              TRONG HỘI TRƯỜNG CỦA SÂN BAY 

11:15      CẦU NGUYỆN ĐẠI KẾT trong Trung tâm Đại kết của WCC 
              Bài giảng của Đức Thánh Cha

              Dùng bữa trưa với các nhà lãnh đạo WCC trong Học viện Đại 
              kết Bossey 

15:45      HỌP ĐẠI KẾT trong Trung tâm Đại kết của WCC 
              Diễn từ của Đức Thánh Cha

17:30      THÁNH LỄ trong trung tâm Palexpo 
              Bài giảng của Đức Thánh Cha

19:15      TẠM BIỆT của Giám mục và Cộng tác viên của Đại diện Tòa
              Thánh tại Thụy sĩ

17:45      NGHI THỨC TẠM BIỆT tại sân bay quốc tế Geneva 

20:00      Lên chuyến bay về Sân bay Rome/Ciampino 

21:40      Đáp sân bay Rome/Ciampino 


[Nguồn: zenit]

[Chuyển Việt ngữ: TRI KHOAN 17/5/2018]


Nhận xét