Bên trong hang động nơi Sách Khải Huyền được viết

Bên trong hang động nơi Sách Khải Huyền được viết


Billy Ryan

17 tháng Bảy, 2019


Bên trong hang động nơi Sách Khải Huyền được viếtBị lưu đày đến đảo Patmos, bên trong Hang Khải Huyền Gioan Thần học gia nhận được những thị kiến nước trời và mô tả lại những thị kiến đó trong quyển Sách Khải Huyền của ngài.

Khoảng năm 95 sau Công nguyên, Gioan Thần học gia bị lưu đày đến đảo Patmos của Hy Lạp trong vùng biển Aegean cách Ê-phê-sô 50 dặm về phía nam, được người Roma dùng như một trại giam biệt lập dưới thời của Hoàng đế Domitian.

“Tôi là Gio-an, một người anh em của anh em, tôi cùng chia sẻ nỗi gian truân, cùng hưởng vương quốc và cùng kiên trì chịu đựng với anh em trong Đức Giê-su. Lúc ấy, tôi đang ở đảo gọi là Pát-mô, vì đã rao giảng Lời Thiên Chúa và lời chứng của Đức Giê-su.” – Kh 1:9

Truyền thống kể rằng Gioan nghe thấy tiếng Chúa qua ba khe nứt nhỏ xuất hiện trong vách đá tượng trưng Chúa Ba Ngôi khi ngài đi vào Hang Khải Huyền. Gioan đọc lại Lời Mạc Khải cho môn đệ của ngài là Prochoros viết.
Bên trong hang động nơi Sách Khải Huyền được viết

Bức tranh ghép phía trên cổng vào Hang Khải Huyền mô tả cảnh Gioan đang đọc Lời Chúa cho môn đệ Prochorus viết.


Năm 1088, Tu viện Thánh Gioan Thần học gia được xây dựng trên Hang Mạc Khải bởi Christodoulos Latrinos người Patmos theo mong ước của Hoàng đế Alexios I Komnenos thuộc đế quốc Byzantine muốn thuộc địa hóa các hòn đảo của biển Aegean.

Năm 1999, cả hai nơi được công nhận là một Khu vực Di sản Thế giới của UNESCO. Ngày nay, hàng ngàn khách hành hương đến đây mỗi năm để chiêm ngắm địa điểm của Sách Khải Huyền và chạm đến ba khe nứt trên đá.

Bên trong hang động nơi Sách Khải Huyền được viết
Bên trong hang động nơi Sách Khải Huyền được viết
Bên trong hang động nơi Sách Khải Huyền được viết
Bên trong hang động nơi Sách Khải Huyền được viết
Bên trong hang động nơi Sách Khải Huyền được viết
Bên trong hang động nơi Sách Khải Huyền được viết


[Nguồn: ucatholic]

[Chuyển Việt ngữ: TRI KHOAN 28/7/2019]


Nhận xét