Đức Thánh Cha nói sáu điểm tương đồng trong bóng đá

Sáu điểm tương đồng trong bóng đá Đức Thánh Cha sử dụng để nói về Thiên Chúa
(Bấm nút CC dưới màn hình để xem phụ đề tiếng Việt)


Nhận xét