Đức Thánh Cha Phanxico gặp gỡ Diễn Đàn Toàn Cầu Fortune-Time

Đức Thánh Cha Phanxico gặp gỡ Diễn Đàn Toàn Cầu Fortune-Time

Pope Francis on Saturday met with a group of Fortune 500 and Time 100 leaders. - EPA
Đức Thánh Cha Phanxico hôm thứ Bảy đã gặp gỡ một nhóm các nhà lãnh đạo của Fortune 500 và Time 100. - EPA
03/12/2016 12:22
(Vatican Radio) Đức Thánh Cha Phanxico hôm thứ Bảy đã gặp gỡ những tham dự viên của Diễn Đàn Toàn Cầu Fortune-Time. Diễn Đàn đem đến các nhà lãnh đạo của Fortune 500 và Time 100, thảo luận về công nghệ và việc làm, sức khỏe toàn cầu, lương thực và nước uống, cam kết với các cộng đồng, năng lượng và môi trường, và tài chính toàn diện — mỗi lĩnh vực đều có những yếu tố then chốt liên quan đến việc giảm bớt sự đói nghèo.
“Thế giới chúng ta hôm nay được đánh dấu bằng sự bất an lớn,” – Đức Thánh Cha Phanxico nói với họ – “Sự bất bình đẳng giữa các dân tộc tiếp tục tăng cao, và nhiều cộng đồng đang bị ảnh hưởng trực tiếp của chiến tranh và nghèo đói, hay tình trạng di cư và di tản. Con người muốn tiếng nói của họ phải được nghe thấy, và muốn bày tỏ những quan tâm lo lắng và sợ hãi của họ.”
Đức Thánh Cha cảm ơn họ về những công việc của họ thúc đẩy “vai trò then chốt và phẩm giá của nhân vị trong những định chế và mô hình kinh tế của chúng ta, và lôi kéo sự chú ý đến hoàn cảnh khó khăn của người nghèo và người tị nạn, những người rất thường bị xã hội quên lãng.”
“Khi chúng ta làm ngơ trước những tiếng kêu của quá nhiều anh em chị em của chúng ta trên khắp thế giới, chúng ta không chỉ chối bỏ họ với những quyền và giá trị mà Thiên Chúa ban tặng cho con người, nhưng chúng ta cũng chối bỏ sự khôn ngoan và ngăn cản họ đóng góp những tài năng của họ, những truyền thống và văn hóa của họ cho thế giới,” – ngài tiếp tục – “Nếu làm như vậy, người nghèo và người bị loại trừ bị sẽ chịu sự thống khổ thêm nặng nề hơn nữa, và chính chúng ta phát triển bần cùng hóa, không chỉ về vật chất, nhưng cả đạo đức và tinh thần.”
Đức Thánh Cha Phanxico đặt ra thách thức cho các nhà lãnh đạo doanh nghiệp biết trả lời lại cho những mức độ bất công toàn cầu bằng cách thúc đẩy một ý thức trách nhiệm địa phương – “và thậm chí cá nhân” – để không ai bị loại trừ không được dự phần vào xã hội.
Vì thế câu hỏi đặt ra trước mắt chúng ta đâu là cách tốt nhất để khuyến khích nhau và khuyến khích những cộng đồng của chúng ta đáp lời lại cho nỗi đau và nhu cầu mà chúng ta nhìn thấy, cả từ xa và ở trong giữa chúng ta,”  – Đức Thánh Cha nói – “Sự đổi mới, sự thanh lọc và sự củng cố vững những mô hình kinh tế bền vững tùy thuộc vào sự chuyển biến cá nhân của chúng ta và sự quảng đại đối với những người đang thiếu thốn.”
Dưới đây là toàn văn diễn từ của Đức Thánh Cha Phanxico
Lời chào mừng của Đức Thánh Cha Phanxico
đến những Tham dự viên của Diễn Đàn Toàn Cầu Fortune-Time
Thứ Bảy, 3 tháng 12, 2016

Các bạn thân mến,
Tôi rất hân hạnh được chào đón tất cả quý vị đang tham dự tại Diễn Đàn Toàn Cầu của Fortune-Time, và tôi xin bày tỏ sự đánh giá cao về những công việc quý vị đã làm trong hai ngày qua. Tôi xin cảm ơn Bà Nancy Gibbs và ông Alan Murray về những lời chúc mừng tốt đẹp của hai vị. Chủ đề quý vị đã chọn, “Thách Thức của Thế Kỷ 21: Tiến Đến Một Khế Ước Xã Hội Mới,” là vô cùng thích hợp và hướng đến một nhu cầu cấp thiết cho những mô hình kinh tế toàn diện hơn và công bằng hơn. Thời gian quý vị ngồi với nhau cho phép có sự trao đổi ý tưởng quan trọng và chia sẻ thông tin. Thật vô cùng quan trọng, những gì được đòi hỏi bây giờ không phải là một khế ước xã hội mới mang tính trừu tượng, nhưng là những ý tưởng cụ thể và hành động dứt khoát mà nó sẽ tạo lợi ích tất cả mọi người và nó sẽ bắt đầu trả lời cho những vấn đề thúc bách của thời đại chúng ta.
Tôi vô cùng tri ân về tất cả những gì quý vị đang làm để thúc đẩy vai trò then chốt và phẩm giá của nhân vị trong những định chế và mô hình kinh tế của chúng ta, và lôi kéo sự chú ý đến hoàn cảnh khó khăn của người nghèo và người tị nạn, những người rất thường bị xã hội quên lãng. Khi chúng ta làm ngơ trước những tiếng kêu của quá nhiều anh em chị em của chúng ta trên khắp thế giới, chúng ta không chỉ chối bỏ họ với những quyền và giá trị mà Thiên Chúa ban tặng cho con người, nhưng chúng ta cũng chối bỏ sự khôn ngoan và ngăn cản họ đóng góp những tài năng của họ, những truyền thống và văn hóa của họ cho thế giới. Nếu làm như vậy, người nghèo và người bị loại trừ bị sẽ chịu sự thống khổ thêm nặng nề hơn nữa, và chính chúng ta phát triển bần cùng hóa, không chỉ về vật chất, nhưng cả đạo đức và tinh thần.
Thế giới chúng ta hôm nay được đánh dấu bằng sự bất an lớn. Sự bất bình đẳng giữa các dân tộc tiếp tục tăng cao, và nhiều cộng đồng đang bị ảnh hưởng trực tiếp của chiến tranh và nghèo đói, hay tình trạng di cư và di tản. Con người muốn tiếng nói của họ phải được nghe thấy, và muốn bày tỏ những quan tâm lo lắng và sợ hãi của họ. Họ muốn đưa ra những cống hiến thích hợp cho những cộng đồng địa phương của họ và xã hội rộng lớn hơn, và cũng được hưởng lợi từ những nguồn tài nguyên và sự phát triển thường chỉ được dành riêng cho một thiểu số. Dù tình trạng này có thể tạo ra xung đột và gieo rắc nhiều đau khổ cho thế giới của chúng ta, nhưng nó cũng làm chúng ta nhận ra rằng chúng ta đang sống trong một thời khắc của sự hy vọng. Vì cuối cùng khi chúng ta nhận ra được cái xấu hiện diện giữa chúng ta, thì chúng ta có thể tìm được cách chữa lành bằng việc áp dụng những phương thuốc. Sự hiện diện của quý vị ở đây hôm nay là một dấu chỉ của sự hy vọng như vậy, vì nó cho thấy rằng quý vị đã nhận ra được những vấn đề trước mắt chúng ta và mệnh lệnh phải hành động một cách dứt khoát. Chiến lược đổi mới và hy vọng này kêu gọi một sự chuyển biến tập thể và cá nhân; một sự thay đổi tâm hồn phải gắn liền chủ yếu đến những cách thế thể hiện sâu thẳm nhất của lòng nhân ái của chúng ta, văn hóa của chúng ta, niềm tin tôn giáo và truyền thống của chúng ta.
Sự đổi mới nền tảng này không chỉ đơn thuần liên quan đến nền kinh tế thị trường, những con số cần phải cân đối, sự phát triển nguyên liệu thô và những cải thiện thực hiện cho cấu trúc cơ sở hạ tầng. Không, những gì chúng ta đang bàn tới là thiện ích chung của nhân loại, một trong những quyền chia sẻ tài nguyên trên thế giới này của mỗi con người và có những cơ hội như nhau để khám phá ra được khả năng tiềm ẩn của mình, một khả năng tiềm ẩn cuối cùng phải được đặt trên phẩm giá được làm con cái của Thiên Chúa, được tạo dựng nên giống hình ảnh của Người.
Thách thức lớn của chúng ta là phải đáp lời lại cho những mức độ bất công toàn cầu bằng cách thúc đẩy một ý thức trách nhiệm địa phương và thậm chí cá nhân để không ai bị loại trừ không được sự phần vào trong xã hội. Vì thế câu hỏi đặt ra trước mắt chúng ta đâu là cách tốt nhất để khuyến khích nhau và khuyến khích những cộng đồng của chúng ta đáp lời lại cho nỗi đau và nhu cầu mà chúng ta nhìn thấy, cả từ nơi xa và ở trong giữa chúng ta. Sự đổi mới, sự thanh lọc và sự củng cố vững những mô hình kinh tế bền vững tùy thuộc vào sự chuyển biến cá nhân của chúng ta và sự quảng đại đối với những người đang thiếu thốn.        
Tôi xin khuyến khích quý vị tiếp tục công việc quý vị đã bắt đầu tại Diễn đàn này, và tìm ra những con đường sáng tạo hơn để biến đổi những định chế và cấu trúc kinh tế của chúng ta để chúng có thể hồi đáp lại cho những nhu cầu của thời đại và để phục vụ nhân vị, đặc biệt những người bị gạt ra bên lề và bị loại bỏ. Tôi cũng cầu nguyện để quý vị có thể gắn kết với những nỗ lực của quý vị hướng đến những người mà quý vị đang tìm cách giúp đỡ; cho họ có tiếng nói, lắng nghe những câu chuyện của họ, học hỏi từ những kinh nghiệm của họ và thấu hiểu được những nhu cầu của họ. Nhìn thấy nơi họ như một người anh em và chị em, một người con trai và một người con gái, người mẹ và một người cha. Giữa những thách thức của thời đại chúng ta, hãy nhìn đến khuôn mặt của những người quý vị đang mong muốn tìm cách giúp đỡ.
Tôi xin dâng lời cầu nguyện cho những nỗ lực của quý vị sẽ trổ sinh hoa trái, và cam kết của Giáo hội Công giáo là tiếng nói cho những người bị bắt phải câm lặng. Tôi xin khẩn cầu muôn ơn lành của sự khôn ngoan, sức mạnh và bình an của Thiên Chúa cho quý vị, cho gia đình quý vị và mọi đồng nghiệp của quý vị. Xin cảm ơn quý vị.

[Nguồn: radiovaticana]

[Chuyển ngữ: TRI KHOAN 04/12/2016]
unnamedĐức Thánh Cha Phanxico gặp gỡ Diễn Đàn Toàn Cầu Fortune-Time
Đức Thánh Cha Phanxico gặp gỡ Diễn Đàn Toàn Cầu Fortune-Time


Nhận xét