Đức Thánh Cha gặp gỡ các thành viên của Nhóm do Ngài thành lập chống lại Nạn Buôn người

Đức Thánh Cha gặp gỡ các thành viên của Nhóm do Ngài thành lập chống lại Nạn Buôn người

Đức Ki-tô cũng nói, “Ta bị lạm dụng, bị bóc lột, bị làm nô lệ, và các ngươi đã đến cứu giúp ta’
27 tháng 10, 2016
Santa Marta Group against human trafficking
© PHOTO.VA - Osservatore Romano
Đức Thánh Cha hôm nay tiếp khoảng 100 thành viên của “Nhóm Thánh Marta” nhâp dịp Hội nghị lần thứ ba của tổ chức quốc tế chống buôn người này
Được Đức Thánh Cha Phanxico khởi xướng năm 2014 và chủ tịch là Đức Hồng Y Vinh-sơn Nichols, Tổng Giám Mục Westminter, Nhóm Thánh Marta gồm các sĩ quan cảnh sát, các giám mục, nữ tu và các đại diện của xã hội dân sự và mục đích là tạo ra những mối quan hệ tin tưởng giữa cảnh sát và Giáo hội, đặc biệt với các nữ tu, để có thể đánh bại được tội ác này và các nạn nhân được hỗ trợ, giúp đỡ, và trên hết là được tái hòa nhập vào xã hội.
Từ năm 2014 Nhóm Thánh Marta đã tổ chức các hội nghị ở Anh và Tây Ban Nha, và cùng với quan sát viên thường trực của Tòa Thánh liên kết tổ chức một hội nghị tại Liên Hợp quốc. Nhóm cũng đã tổ chức những buổi họp cấp miền trong vùng Mỹ La-tinh, Châu Phi và Châu Á, cũng như một hội nghị ở Ireland tập trung về ngành công nghiệp biển.
Đức Thánh Cha chào thân ái các thành viên của Nhóm và nhấn mạnh rằng nạn buôn người là đại diện cho một trong những thách thức lớn nhất của thời đại chúng ta.
“Nhóm Thánh Marta, gồm các giới chức của Giáo hội và dân sự, đang có một đóng góp quan trọng trong việc chiến đấu với tai họa của tình trạng buôn người, đây là hình thức nô lệ mới, nạn nhân là đàn ông và phụ nữ, thường là nhóm người thiểu số, bị bóc lột và dẫn đến nghèo khổ và bị gạt ra bên lề xã hội. Khi tôi viết gửi quý vị 1 năm trước nhân cuộc họp của quý vị tại El Escorial, những gì cần có là một nỗ lực hài hòa, tích cực và bền bỉ vừa để chấm dứt những nguyên nhân của hiện tượng phức tạp này, vừa để gặp gỡ, hỗ trợ và giúp đỡ những người phải rơi vào những cái bẫy của nạn buôn người. Theo các tổ chức quốc tế, thật không may, con số những nạn nhân này tăng lên mỗi năm. Họ là những người không có khả năng tự vệ, họ bị cướp mất phẩm giá, cướp mất tính toàn vẹn thể xác và tâm lý, và thậm chí cả mạng sống của họ.”
“Các bạn thân mến, tôi xin cảm ơn và tôi khuyến khích các bạn tiếp tục những nỗ lực của mình. Thiên Chúa sẽ biết cách bù đắp lại cho những gì quý vị đã làm cho những người bé mọn nhất của xã hội hôm nay. Người nói, ‘Ta đói, Ta khát,’ và các ngươi giúp Ta; ngày nay Người có lẽ nói rằng, ‘Ta bị lạm dụng, bị bóc lột, bị làm nô lệ, và các ngươi đã đến giúp ta.’
“Tôi sẽ tiếp tục đồng hành cùng quý vị trong sự gần gũi và lời cầu nguyện. Và cả quý vị nữa, xin cầu nguyện cho tôi,” Đức Phanxico kết luận.
Đức Thánh Cha gặp gỡ các thành viên của Nhóm do Ngài thành lập chống lại Nạn Buôn người

Dưới đây là bản dịch lời chào mừng của Đức thánh Cha với những người có mặt trong buổi gặp gỡ.
* * *
Huynh đệ Giám mục thân mến,
Kính thưa quý vị,
Tôi vô cùng vui mừng được gặp gỡ quý vị nhân dịp hội nghị này, một dịp để phát triển sự hợp tác của quý vị chống lại tình trạng buôn người và hỗ trợ những nạn nhân. Tôi xin cảm ơn Đức Hồng Y Nichols về những lời của ngài và sự cam kết của ngài giải quyết những nguyên nhân này, nó góp phần vào một trong những thách thức lớn nhất của thời đại chúng ta.
Nhóm Thánh Marta, gồm các giới chức của Giáo hội và dân sự, đang có một đóng góp quan trọng trong việc chiến đấu với tai họa của tình trạng buôn người, đây là hình thức nô lệ mới, nạn nhân là đàn ông và phụ nữ, thường là nhóm người thiểu số, bị bóc lột và dẫn đến nghèo khổ và bị gạt ra bên lề xã hội. Khi tôi viết gửi quý vị 1 năm trước nhân cuộc họp của quý vị tại El Escorial, những gì cần có là một nỗ lực hài hòa, tích cực và bền bỉ vừa là chấm dứt những nguyên nhân của hiện tượng phức tạp này, vừa là gặp gỡ, hỗ trợ và giúp đỡ những người phải rơi vào những cái bẫy của nạn buôn người. Theo các tổ chức quốc tế, thật không may, con số những nạn nhân này tăng lên mỗi năm. Họ là những người không có khả năng tự vệ, họ bị cướp mất phẩm giá, cướp mất tính toàn vẹn thể xác và tâm lý, và thậm chí cả mạng sống của họ.
Các bạn thân mến, tôi xin cảm ơn và tôi khuyến khích các bạn tiếp tục những nỗ lực của mình. Thiên Chúa sẽ biết cách bù đắp lại cho những gì quý vị đã làm cho những người bé mọn nhất của xã hội hôm nay. Người nói, ‘Ta đói, Ta khát,’ và các ngươi giúp Ta; ngày nay Người có lẽ nói rằng, ‘Ta bị lạm dụng, bị bóc lột, bị làm nô lệ, và các ngươi đã đến giúp ta.’
Tôi sẽ tiếp tục đồng hành cùng quý vị trong sự gần gũi và lời cầu nguyện. Và cả quý vị nữa, xin cầu nguyện cho tôi. Xin cảm ơn quý vị.
Đức Thánh Cha gặp gỡ các thành viên của Nhóm do Ngài thành lập chống lại Nạn Buôn người
Đức Thánh Cha gặp gỡ các thành viên của Nhóm do Ngài thành lập chống lại Nạn Buôn người
Đức Thánh Cha gặp gỡ các thành viên của Nhóm do Ngài thành lập chống lại Nạn Buôn người
Đức Thánh Cha gặp gỡ các thành viên của Nhóm do Ngài thành lập chống lại Nạn Buôn người
Đức Thánh Cha gặp gỡ các thành viên của Nhóm do Ngài thành lập chống lại Nạn Buôn người
Đức Thánh Cha gặp gỡ các thành viên của Nhóm do Ngài thành lập chống lại Nạn Buôn người
Đức Thánh Cha gặp gỡ các thành viên của Nhóm do Ngài thành lập chống lại Nạn Buôn người
Đức Thánh Cha gặp gỡ các thành viên của Nhóm do Ngài thành lập chống lại Nạn Buôn người
[Văn bản gốc: tiếng Ý]  [Bản dịch tiếng Anh của ZENIT]

[Nguồn:  zenit]

[Chuyển ngữ: TRI KHOAN 28/10/2016]


Nhận xét