Đức Thánh Cha: Xưng tội không giống như máy giặt khô

Đức Thánh Cha: Xưng tội không giống như máy giặt khô

Đức Thánh Cha: Xưng tội không giống như máy giặt khô
Đức Thánh Cha Phanxico giảng lễ trong nhà nguyện Thánh Marta.
21/03/2017 13:12
(Vatican Radio) Đức Thánh Cha cảnh báo chống lại việc xem tòa giải tội giống như những máy giặt khô, một nơi để giải quyết nhanh chóng một vụ việc, quét sạch tội của chúng ta và vội vàng đưa ra lời xin lỗi không thật lòng. Ngài cũng nhấn mạnh sự cần thiết cho những người Ki-tô hữu phải biết thật lòng xấu hổ vì những tội họ đã phạm. Lời của Đức Thánh Cha trong lễ sáng thứ Ba trong nhà nguyện Thánh Marta.
Đức Thánh Cha tập trung vào các bài đọc trong Thánh lễ, nhấn mạnh việc con người phải đến trước mặt Thiên Chúa với tâm hồn khiêm nhường và ăn năn thống hối.
“Đây là điều xấu hổ của tội lỗi, là một ân sủng mà chúng ta không thể tự mình đạt được.”
Chuyển sang Tin mừng, trong đó Chúa Giê-su nói với Phê-rô phải tha thứ cho anh em “không phải bảy lần, nhưng là bảy mươi bảy lần” Đức Thánh Cha nhắc nhở cộng đoàn rằng được tha thứ và hiểu được sự tha thứ đó, đổi lại, chúng ta có khả năng tha thứ người khác. Điều này được thể hiện qua những hành động của người mắc nợ được ông chủ tha, nhưng chính anh ta lại không thể tha cho người mắc nợ anh ta.
“Anh ta chưa hiểu được mầu nhiệm của sự tha thứ” Đức Thánh Cha nói.
Ngài tiếp tục giải thích rằng mầu nhiệm này không giống như một vụ giao dịch trong ngân hàng và rung tiếng cảnh báo chống lại những người  thú tội của họ như một danh mục liệt kê:
“Nếu tôi hỏi ‘Tất cả anh chị em có phải tội nhân không? - Vâng, thưa cha, tất cả chúng con - và xin ban phép tha tội cho chúng con? - Chúng ta xưng tội - Và việc xưng tội diễn ra thế nào? – Tôi đến đó, tôi kể tội của tôi, linh mục tha tội cho tôi, tôi phải đọc ba Kinh Kính mừng rồi ra về trong bình an.’ Như vậy là anh chị em chưa hiểu! Anh chị em đến tòa giải tội để thực hiện một cuộc giao dịch ngân hàng hoặc một công việc văn phòng. Anh chị em không đến tòa cáo giải để hối lỗi xấu hổ về những gì mình đã làm. Anh chị em đã nhìn thấy những vết nhơ trên lương tâm của mình và anh chị em tin tưởng một cách sai lầm rằng tòa giải tội cũng giống như một máy giặt khô tẩy đi những tội lỗi. Anh chị em không thể cảm thấy xấu hổ vì tội lỗi của anh chị em.”
Bước vào mầu nhiệm này giúp chúng ta xây dựng lại cuộc sống của chúng ta, Đức Thánh Cha tiếp tục. “Sự kỳ diệu đi vào tâm hồn anh chị em. Anh chị em có sức mạnh để hiểu được điều này. Ngược lại, anh chị em rời tòa giải tội, gặp một người bạn, bắt đầu chuyện trò và đồn thổi về người khác và lại tiếp tục phạm tội.”
Nếu chúng ta không có kiến thức về điều này, Đức Thánh Cha nhắc nhở cộng đoàn, chúng ta sẽ giống như người quản lý trong Tin mừng, anh ta nghĩ rằng anh ta có thể bỏ đi mà không tha thứ cho người khác, trong khi chính anh ta đã được tha thứ.
“Tôi chỉ có thể tha thứ khi tôi cảm nhận được tha thứ. Nếu anh chị em không hiểu được sự tha thứ, anh chị em sẽ không bao giờ có thể tha thứ. Thái độ này ảnh hưởng đến cách chúng ta đối mặt với mọi người hàng ngày. Sự tha thứ là tất cả. Nhưng tôi chỉ có thể tha thứ khi tôi cảm nhận thấy tội lỗi của mình, sự xấu hổ của mình. Tôi cảm thấy xấu hổ và tôi kêu cầu sự tha thứ của Thiên Chúa. Tôi cảm nhận được Chúa Cha tha thứ và bằng cách đó tôi có thể tha thứ cho người khác. Bằng không, tôi không thể tha thứ, và chúng ta không thể làm được như vậy. Vì lý do này tha thứ là một mầu nhiệm.”
Đức Thánh Cha kết luận bằng sự thúc giục cộng đoàn luôn luôn tha thứ, cũng như họ đã được tha thứ.
“Hôm nay, chúng ta hãy xin Chúa ban cho ân sủng hiểu được điều này, bảy mươi bảy lần. Chúng ta hãy xin ân sủng biết xấu hổ trước mặt Chúa. Đây là một ân sủng lớn lao. Cảm thấy xấu hổ với tội lỗi của mình và đón nhận ơn tha thứ và ân sủng biết quảng đại trao nó cho người khác, vì Thiên Chúa đã tha thứ tất cả, vậy tôi là ai mà lại không tha thứ?”

[Nguồn: radiovaticana][Chuyển ngữ: TRI KHOAN 22/03/2017]Nhận xét