Đức Thánh Cha dâng Lễ mừng kính các tổng lãnh thiên thần, các Đấng luôn đồng hành với chúng ta trên hành trình

Đức Thánh Cha dâng Lễ mừng kính các tổng lãnh thiên thần, các Đấng luôn đồng hành với chúng ta trên hành trình

Đức Thánh Cha dâng Lễ mừng kính các tổng lãnh thiên thần, các Đấng luôn đồng hành với chúng ta trên hành trình
Đức Thánh Cha dâng Lễ trong nhà nguyện Thánh Marta
29/09/2017 13:49
(Vatican Radio) Dâng lễ mừng kính ba tổng lãnh thiên thần, Mi-ca-e, Ga-bri-en và Ra-pha-en, Đức Thánh Cha Phanxico nói rằng chúng ta cùng chia sẻ ơn thiên triệu của các ngài là “cùng hợp tác trong chương trình cứu độ của Thiên Chúa.”
Trình bày trong bài giảng trong Thánh Lễ tại nhà nguyện Thánh Marta, ngài phân tích về Lời nguyện Nhập lễ trong ngày mà chúng ta hát những lời ca khen Thiên Chúa dưới nhãn quan của các thiên thần.
Đức Thánh Cha Phanxico nói, các thiên thần là những bậc thầy về sự chiêm ngắm: các ngài phục vụ và chiêm ngắm Thiên Chúa là Đấng đã sai các ngài cùng đồng hành với chúng ta trên hành trình cuộc sống.
Tổng lãnh Mi-ca-e bảo vệ chúng ta chống lại ác thần
Ngài tiếp tục, Mi-ca-e, Ga-bri-en và đặc biệt là Tổng lãnh Ra-pha-en có một vai trò đặc biệt trong hành trình đến với ơn cứu độ của chúng ta.
Ngài nói, “Tổng lãnh Mi-ca-e là đấng chiến đấu chống lại ác thần” và bảo vệ nhân loại khỏi những mưu chước của ác thần. Ngài bảo vệ chúng ta chống lại con rắn hắn cám dỗ chúng ta, làm chúng ta vấp ngã và rồi tố cáo chúng ta trước Thiên Chúa nói rằng chúng ta là của riêng hắn.
Đức Thánh Cha giải thích “Tổng lãnh Mi-ca-e được Thiên Chúa ra lệnh chiến đấu với ác thần” và giúp chúng ta chống lại cám dỗ trong hành trình trên dương thế của chúng ta tiến về nước trời.
Ga-bri-en mang đến tin vui
Ga-bri-en – một tổng lãnh thiên thần mà chúng ta cũng mừng kính hôm nay – là đấng “mang tin vui đến”; ngài là người loan báo cho ông Za-ca-ri-a sự ra đời của Gio-an Tẩy Giả và loan báo cho Mẹ Maria và Thánh Giu-se về sự giáng sinh của Chúa Giê-su.
“Tổng lãnh Gra-bri-en cũng đồng hành và giúp đỡ trên hành trình của chúng ta khi chúng ta “quên” Tin mừng. Ngài nhắc chúng ta nhớ rằng “Chúa Giê-su đến để giải thoát chúng ta.”
Tổng lãnh Ra-pha-en đồng hành với chúng ta
Đức Thánh Cha nói tổng lãnh thiên thần thứ ba mà chúng mừng kính hôm nay là Ra-pha-en: “ngài cùng bước đi với  chúng ta giữ gìn chúng ta trên hành trình và giúp chúng ta không đặt những bước chân sai lạc.”
Đức Phanxico kết luận, đây là những tổng lãnh thiên thần là bạn đồng hành với chúng ta và phục vụ Thiên Chúa. Và ngài dâng lời cầu nguyện: “Thưa tổng lãnh Mi-ca-e: xin giúp chúng con trong cuộc chiến đấu – mỗi chúng con đều phải chiến đấu trong cuộc sống; Thưa Tổng lãnh Ga-bri-en: đấng mang đến những tin vui, xin đem đến cho chúng con tin vui của ơn cứu độ; Thưa Tổng lãnh Ra-pha-en: xin đỡ nâng chúng con trên bàn tay của ngài và dẫn đưa chúng con tiến bước và không vấp ngã. Luôn luôn tiến bước trong sự trợ giúp của ngài!”  

[Nguồn: radiovaticana]

[Chuyển ngữ: TRI KHOAN 30/09/2017]


Nhận xét