Đức Thánh Cha Phanxico trên Twitter từ 10-20/11, 2018

Đức Thánh Cha Phanxico trên Twitter từ 10-20/11, 2018

Đức Thánh Cha Phanxico trên Twitter từ 10-20/11, 2018


10 tháng Mười Một: Cộng đồng khoa học ngày nay có trách nhiệm phải xây dựng được năng lực lãnh đạo đưa ra được những giải pháp cho sự phát triển bền vững và toàn diện cho mọi dân tộc, đó là điều kiện không thể thiếu để xây dựng hòa bình. #WorldScienceDay

11 tháng Mười Một: Chúa nhật là một ngày thánh cho chúng ta, được thánh hóa bởi việc cử hành Thánh Lễ, đó là sự hiện diện sống động của Chúa ở giữa chúng ta và cho chúng ta. #sundaymass

12 tháng Mười Một: Hôm nay chúng ta hãy cầu nguyện cho các giám mục để các ngài có thể mặc lấy những phẩm giá mà Thánh Phaolô kêu gọi: khiêm nhường, hiền từ, phục vụ. #SantaMarta

13 tháng Mười Một: Bước đầu tiên để hiểu biết Chúa Giê-su Ki-tô là nhận biết sự nghèo nàn của chúng ta và cần đến ơn cứu độ.

14 tháng Mười Một: Chúa Giê-su không hài lòng với một kiểu “tình yêu theo phần trăm”: chúng ta không thể yêu ngài với mức độ hai mươi, năm mươi, hay sáu mươi phần trăm. Hoặc là tất cả hoặc không gì cả.

15 tháng Mười Một: “Nước Chúa đang ở giữa các ông.” Nó không phải là sự hùng mạnh. Nước Chúa phát triển trong âm thầm, qua chứng tá, sự cầu nguyện, và sự cuốn hút của Thần Khí. #SantaMarta

16 tháng Mười Một: Đừng chỉ theo Chúa Giê-su khi nào bạn cảm thấy thích, ngược lại, hãy tìm kiếm Người mỗi ngày. Tìm nơi Người một Thiên Chúa luôn yêu thương bạn, ý nghĩa của cuộc sống và sức mạnh để cho đi bản thân.

17 tháng Mười Một: Không ai có thể tự lừa dối mình bằng suy nghĩ: “Tôi như vầy là tốt rồi vì tôi chẳng làm gì sai trái.” Để làm người môn đệ của Chúa Giê-su, nếu không làm điều sai trái vẫn chưa đủ, vì còn có những điều tốt lành chúng ta phải làm.

18 tháng Mười Một: Chúng ta hãy xin ơn biết mở đôi mắt và mở tâm hồn ra với người nghèo để có thể nghe thấy tiếng kêu của họ và nhận ra được những thiếu thốn của họ. #WorldDayofthePoor

19 tháng Mười Một: Bạn không thể yêu khi nào “thấy thuận tiện.” Tình yêu tự nảy sinh khi nó vượt ra ngoài phạm vi tư lợi của con người, và khi nó được cho đi mà không tính toán.

20 tháng Mười Một: Sự trung tín là đặc tính của những mối quan hệ tự do, trưởng thành và có trách nhiệm của con người.
[Chuyển ngữ: TRI KHOAN 21/11/2018]


Nhận xét