Đức Phanxico để lại thông điệp cho Dòng của các thầy Assisi, yêu cầu các thầy hãy loan truyền hòa bình đến mọi người

Đức Phanxico để lại thông điệp cho Dòng của các thầy Assisi, yêu cầu các thầy hãy loan truyền hòa bình đến mọi người

Hôm 20 tháng 9 Đức Phanxico đã chuyển một thông điệp viết tay đến các thầy Phanxico thuộc Dòng Thánh Assisi, trước buổi họp mặt các tôn giáo thế giới
pope francis
Thông điệp Đức Phanxico để lại cho các thầy Dòng Thánh Assisi

21/09/2016
VATICAN INSIDER STAFF
TURIN
“Cha cầu xin Thiên Chúa ban phúc lành cho tất cả anh em trong dòng này. Xin Người tuôn đổ ơn bình an xuống anh em để anh em có thể loan truyền hòa bình đến cho mỗi người trong tất cả chúng ta, đến những người anh em chị em của họ. Cha hy vọng họ sẽ duy trì được “tinh thần của dòng” và “sự nhỏ bé” để anh em sẽ có thể làm cho cộng đoàn phát triển giữa mọi người và là những mẫu gương phục vụ như những người bé mọn. Đây là những lời chúc của cha là một người anh em bé mọn và một người gửi đến anh em.”
Đây là thông điệp viết tay của Đức Thánh Cha Phanxico để lại bằng tiếng Tây Ban nha cho các thầy Dòng Thánh Assisi ngày 20 tháng 9 trước khi khai mạc buổi họp mặt hòa bình.
Thông điệp được chuyển lại bởi giám đốc văn phòng báo chí Dòng Thánh Assisi, cha Enzo Fortunato.
Chính cha Fortunato vào cuối buổi họp “Khát Hòa bình” ngày hôm qua đã nói về “một ngày đáng nhớ mà chúng tôi được kêu gọi để kiểm điểm lại và suy ngẫm lại trong những lần sắp tới.”
“Đức Thánh Cha đã sắp xếp để làm cuộc họp mặt hôm nay ở Assisi trở thành một sự kiện được đánh dấu bởi sự chân thành sâu sắc và tình bạn giữa các nhà lãnh đạo tôn giáo. Có một bầu khí tinh thần nhân đạo rất tuyệt vời,” Cha Fortunato nói thêm.

[Nguồn:  vaticaninsider]


[Chuyển ngữ: TRI KHOAN 22/09/2016]Nhận xét