Đức Thánh Cha Phanxico trên Twitter từ 23-30/6, 2018

Đức Thánh Cha Phanxico trên Twitter từ 23-30/6, 2018

Đức Thánh Cha Phanxico trên Twitter từ 23-30/6, 2018

23 tháng Sáu: Chúng ta hãy xin Chúa giúp chúng ta hiểu rằng yêu thương là phục vụ, yêu thương có nghĩa là chăm sóc cho nhau.

24 tháng Sáu: Cũng như Thánh Gioan Tẩy Giả, người Ki-tô hữu phải tự hạ mình để Chúa có thể lớn lên trong tâm hồn của họ.

25 tháng Sáu: Niềm tin vào Đức Giê-su Ki-tô giải phóng chúng ta khỏi tội, sự buồn chán, sự trống rộng, sự cô lập. Đó là nguồn mạch của niềm vui không ai có thể lấy mất.

26 tháng Sáu: Tra tấn là một tội trọng! Các cộng đoàn Ki-tô hữu phải có trách nhiệm giúp đỡ những nạn nhân của nạn tra tấn.

27 tháng Sáu: Chúng ta hãy giúp đỡ người già, người đau bệnh và những thai nhi chưa chào đời: sự sống phải luôn luôn được bảo vệ và yêu thương, từ khi thụ thai đến khi kết thúc tự nhiên.

28 tháng Sáu: Chúng ta hãy cầu nguyện cho các tân Hồng y: mong rằng các ngài sẽ hỗ trợ tôi trong thừa tác vụ là Giám mục của Roma, cho sự tốt lành của toàn thể dân Chúa.

29 tháng Sáu: Mọi hình thức về sự nghèo khổ vật chất và tinh thần, mọi hình thức phân biệt đối xử chống lại những anh chị em của chúng ta, đều xuất phát từ việc quay lưng lại với Thiên Chúa và tình yêu của Người.

30 tháng Sáu: Khi chúng ta được kết hiệp vững chắc với Thiên Chúa Đấng yêu thương và giữ gìn chúng ta, chúng ta có thể đứng vững trước mọi khó khăn và thách đố của cuộc sống.[Chuyển ngữ: TRI KHOAN 1/7/2018]


Nhận xét